Vi hjälper våra kunder att ställa krav inom bland annat hållbart byggande, minskad klimatpåverkan, klimatneutrala byggnader, miljösamordning, materialval, miljöriskinventeringar, fuktsäkerhet, innemiljöutredningar och energianalyser. Med lång erfarenhet inom byggnadsfysik kan våra experter hjälpa till med era fastigheter och rekommendera lämpliga åtgärder samt uppföljning så att inomhusmiljön blir god och byggnaden blir långsiktigt hållbar. Vi är rådgivare i tidiga skeden och samverkar mellan olika kompetenser genom hela byggprocessen för att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.