Tillsammans med Castellum och Kanozi, vann WSP den stora arkitekttävlingen för Eons nya Nordenkontor i Malmö i början av 2018. WSPs uppdrag blev att ta fram programdetaljering som multidisciplinärt uppdrag med hela 14 WSP-discipliner.Plats

  • Malmö

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Pågående


Hur eons kontor kommer att se ut, framtagen av Kanozi arkitekter

Visualisering: Kanozi Arkitekter