Vattendistribution och avledning

WSP utreder, projekterar och konstruerar dricksvatten- och avloppsvattentunnlar och ledningsnät för att distribuera och avleda vatten under olika geologiska förutsättningar.