Urban utveckling

WSP har bred och djup erfarenhet av att utveckla samhällen. Med vår kunskap om lokalsamhället i kombination med expertis från hela världen kan vi erbjuda allt från analys och visioner till att implementera komplexa förändringsprojekt. Vår styrka ligger i att vi förstår hur de olika delarna samverkar och hur vi med god stadsplanering kan nyttja de senaste teknikerna och idéerna för att skapa det hållbara samhället. Självklart ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.