Landskapsarkitektur

Vi på WSP vet att landskapsarkitektur gör skillnad. Oavsett om du vistas på en plats under en längre tid eller bara passerar förbi påverkas du som människa av det som finns runt omkring dig. Därför strävar vi efter en ständig utveckling av vår gemensamma närmiljö. Vårt arbete för att skapa upplevelsemässiga platser drivs framåt i en kreativ process där vi tar hjälp av varandras erfarenheter. 

WSPs landskapsarkitekter har arbetat med Råbysjön.

Foto: Kentaroo Tryman.

Vi tänker kritiskt, lyssnar noga och frågar öppet - för att kunna förstå och påverka de processer som formar våra städer och vår omgivning.


"

Ingenjörskonst


 

"

Stadsplanering


 

"

Kulturmiljö


 

"

Trafikplanering


 

"

Ekologi


 

"

Vattenhushållning