Grönt skydd mot översvämningar

I takt med att många städer har vuxit har många grönområden försvunnit för att ge plats till fastigheter, vägar och andra hårda ytor. Vid kraftiga skyfall kan det bli problematiskt – dagvattennätet är många gånger inte anpassade till så stora vattenmängder. Genom att medvetet låta särskilda områden bli översvämmade undviker man stora skador i staden. 



Plats

  • Malmö