WSP gör preliminär riskbedömning åt Hufvudstaden

I ett förändrat klimat kommer troligen skyfall och översvämningar att bli allt vanligare och därmed finns också stora risker att hus och egendom kan få omfattande skador. Som ett led i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Fastighetsbolaget Hufvudstaden tagit hjälp av WSP för att titta på hela fastighetsbeståndet i Stockholm och Göteborg ur ett skyfallsperspektiv.Plats

  • Göteborg
  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Hufvudstaden