Naturvärdesinventering i Fiskebäcks hamn

Utredning om utveckling av Fiskebäcks hamn.Plats

  • Fiskebäck

Uppdragsgivare

  • N300 Stadsledningskontoret

Projektstatus

  • 2017–2018 (avslutat)
img-naturvardesobjekt
img-algras-habitat