Naturvärdesinventering i Västra Föglö, Ålands skärgård

NVI, MKB och miljötillstånd.Plats

  • Västra Föglö, Ålands skärgård

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2015–2016 (avslutat)