Utformningen är avgörande för ett framgångsrikt transportsystem. En effektiv utformning kan locka fler passagerare med genomtänkta och attraktivare stationer, fordon och andra delar av kollektivtrafikens nätverk. En effektiv utformning leder även till att godstrafikens konkurrenskraft ökar.