Ostlänken - första steget mot nya stambanor i Sverige

Ostlänken är det första steget mot nya stambanor i Sverige som ska trafikera och knyta ihop våra tre storstadsregioner - Stockholm, Göteborg och Malmö.

Plats

  • Nyköping

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Avslutat 2021