Under 2016 och 2017 var WSP involverad i upprättandet av utkast till havsplaner för Sveriges territorialvatten och exklusiva ekonomiska zon. Havsplanerna blir vägledande för myndigheter och kommuner när de planlägger, ger tillstånd eller förvaltar havet.Plats

  • Östersjön

Projektstatus

  • 2016–2017 (avslutat)
imgstrategiskmiljobedomningnationellahavsplaner1jpg

Konsekvenser av nollalternativ på marin ekologi för havsplaneområdet Egentliga Östersjön.

img-Kumulativ-miljoeffekt-per-intresse-medelvarde

Kumulativ miljöeffekt per intresse.