bg2

Marknadens mest användarvänliga program för teknisk förvaltning där fastighetsunderhållet är samlat i ett system.

Logo Eftermarknad Projekt AB

Eftermarknad Projekt AB

Eftermarknad Projekt AB arbetar främst med garantiförvaltning, teknisk förvaltning och byggprojektledning. Nu under 2023 kommer företaget att utöka sin portfölj med att även arbeta med drift och förvaltning av fastigheter vilket kräver att man har god kontroll och uppföljning av samtliga ärenden gällande fastigheterna.  EMP har valt DeDU för att få det stöd som krävs för tillsyn och skötsel av fastigheter.

Vårgårda kommun.

Herrljunga och Vårgårda kommun väljer DeDU

Herrljunga och Vårgårda Kommun har gemensamma ekonomi- IT- och personalavdelningar. Tidigare i år valde de DeDU för sin ärendehantering och förebyggande underhåll. Välkomna, Herrljunga och Vårgårda Kommun!

Funktioner

Det enkla användargränssnittet gör DeDU till ett av marknadens mest lättanvända program. Bakom denna enkelhet ligger ett genomtänkt och kraftfullt program. Läs mer om funktionerna nedan.

Arbeta med ärendehantering via hemsida, e-post, telefon eller ett formulär kopplat till DeDU.

Ärendehantering – struktur i vardagen

Arbeta med ärendehantering via hemsida, e-post, telefon eller ett formulär kopplat till DeDU. När ett ärende kommer in slussas det direkt till angiven mottagare inom företaget.
E-postmallar hanterar vilken information anmälare och mottagare ska få. Skapa ärendetyper såsom felanmälningar, beställningar och garantifel  - anpassa dem till er organisation. 

Bevaka garantitider för entreprenader och ha kontroll över när fastigheters garantier löper ut.

Bevakning av entreprenader – missa inga garantier

Bevaka garantitider för entreprenader och ha kontroll över när fastigheters garantier löper ut. Avropa garantianmärkningar mot leverantör och låt DeDU påminna om garantibesiktningar.

Med underhållsplanering i DeDU är det möjligt att prissätta, planera och följa upp underhåll av fastigheter.

Planerat underhåll - ta kontroll

Med underhållsplanering i DeDU är det möjligt att prissätta, planera och följa upp underhåll av fastigheter. WSP kan även hjälpa till med statusinventering och strukturuppbyggnad. Med modulen kommer ett antal rapporter som är enkla att överskåda eller bearbeta inför budgetarbeten eller presentationer.

Hantera underlag för lägenhetsbesiktningar i DeDUWeb, och skapa signerade besiktningsprotokoll i DeDUApp direkt efter besiktning.

Myndighetsbesiktning – alla besiktningar i samma system

Samla protokoll från OVK, hissar, lekplatsbesiktningar och elrevision i samma system. I DeDU går det att bygga upp protokoll för myndighetsbesiktningar som sedan utförs av entreprenörer, i det egna systemet. Det går även att skapa egna besiktningar för intern dokumentation, exempelvis på olika aggregat. Besiktningsmodulen kan också användas för att skapa underhållspunkter på färdiga protokoll som kommer från externa entreprenörer. 

Följ upp era fastigheters medieförbrukning inom el, värme och vatten med modulen Energi och Miljö.

Energimodulen – hållbarhet för ekonomi och miljö

Följ upp era fastigheters medieförbrukning inom el, värme och vatten med modulen Energi och Miljö. Samla energidata antingen genom manuell hantering eller direktimport till DeDU. Ta ut rapporter, analysera och ta kontroll över energianvändningen. Använd modulen för att minska kostnader och miljöpåverkan.

Hantera underlag för lägenhetsbesiktningar i DeDUWeb, och skapa signerade besiktningsprotokoll i DeDUApp direkt efter besiktning.

Lägenhetsbesiktning – mobilt stöd vid in- och utflyttning

Hantera underlag för lägenhetsbesiktningar i DeDUWeb, och skapa signerade besiktningsprotokoll i DeDUApp direkt efter besiktning. Med god rutin och bra verktyg kommer processen vid kontraktsbyte att underlättas.

DeDUs modul för nyckelutlåning håller reda på såväl nyckelsystem som utlånade nycklar och passerkort.

Nycklar – Struktur på nyckelsystem och utlåning

DeDUs modul för nyckelutlåning håller reda på såväl nyckelsystem som utlånade nycklar och passerkort. Det går även att generera nyckelkvittenser för utskrift.

Vi har stor erfarenhet av att integrera DeDU med andra system, exempelvis ekonomisystemen Visma och Fortnox.

Integrera DeDU med befintliga system

Vi har stor erfarenhet av att integrera DeDU med andra system, exempelvis ekonomisystemen Visma och Fortnox. Vi har också kopplat ihop DeDU med CRM-system som Lime, och dessutom finns möjlighet till integrationer mellan DeDU-databaser. Varje integration är kundunik, och tillsammans utreder vi möjligheterna utifrån era behov.

Planera återkommande ronderingarna av fastigheter i modulen FU (förebyggande underhåll/tillsyn och skötsel).

Förebyggande underhåll – Stöd för daglig drift

Planera återkommande ronderingarna av fastigheter i modulen FU (förebyggande underhåll/tillsyn och skötsel). Skapa egna objekt eller använder de medföljande mallarna för exempelvis vecko- och månadsrondering. Utifrån planeringen skapar DeDU återkommande arbetsordrar enligt valt intervall. Arbetsordrarna nås och hanteras smidigt i DeDUApp eftersom FU oftast hanteras ute på fältet, men det går också utmärkt att jobba med dem i DeDUWeb.

DeDUs app för mobil åtkomst

Att ha mobil åtkomst till fastighets­systemet är en självklarhet för att hantera fel­anmälningar, tillsyn och skötsel, mediaavläsning, lägenhets­besiktningar med mera. DeDUs app hjälper dig att jobba tids- och kostnadseffektivt. Appen finns i Google Play och i Apple App Store.

DeDU support och demo
+46 10 722 68 00
Sverige
Kontakt
Andreas Lahham
Avdelningschef, Digital Solutions - DeDU
Sverige
Kontakt
Håkan Sahlberg
Gruppchef, Digital Solutions - DeDU
Sverige
Kontakt

metry

Metry digitaliserar tillgången till energidata och hjälper fastighetsbranschen att bli mer energismart.  Med Metry kan du automatiskt samla in energidata från era olika nätbolag och från era egna mätare. Med inbyggda processer för kvalitetssäkring, spårbarhet och validering kan du vara säker på att datan håller hög kvalitet, och att dina mätvärden stämmer. Datan som du samlar in med Metry kan du sen enkelt skicka vidare till DeDU. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra experter som finns ovan.

homepal

Homepal är en plattform som gör det möjligt för fastighetsbolag att enkelt få tillgång till sin data i fastighetssystemet och andra datakällor, så att du kan få insikt i ditt bestånd och agera proaktivt utan att vara en expert på data. Vill du veta mer? Kontakta någon av våra experter som finns ovan.

Läs mer om samarbetet med Homepal


Aphos.
Atrium Ljungberg.
BRA Group.
GK.
GulinsFastigheter.
Hemsö.
Herrljunga kommun.
Karolina P Fastighetsförvaltning.
Norrtälje kommun.
Täby.
Tranåsbostäder.
Vårgårda kommun.