Föroreningarna i Notviken, som är en del av Luleälven utanför Luleå, sträcker sig tillbaka till 1950-talet, då pappersmassabruket i Karlshäll under en tio års period använde sig av fenyl-kvicksilver-acetat för att förhindra mögel- och svamptillväxt i massan varvid orenat processvatten släpptes ut i Luleälven. 
 

Plats

  • Luleå

Uppdragsgivare

  • Luleå Kommun

Projektstatus

  • Pågående
Notviken där Sanering av kvicksilverförorenad älvbotten utförts.

Prover.

Om fiberbanker

  • Fiberbankar ansamlats på botten utanför fabriken när trä och cellulosafibrer släpps ut tillsammans med processvattnet.

  • Fiberbankarna är miljöfarliga på grund av de onaturliga substraten, med syrebrist och gasbildning som följd, på grund av rötning av det organiska materialet.

  • Oftast är fiberbankarna också förorenade med långlivade organiska föroreningar eller kvicksilver som använts i tillverkningsprocessen.

  • På grund av landhöjningen reser sig fiberbankarna allt närmare vattenytan för vart år och kommer så småningom att spridas ytterligare genom vågor, vind och strömmar.