Kulturmiljö – värden, återbruk och hållbarhet

WSPs specialistgrupp inom kulturmiljö består av ett femtontal personer som arbetar på kontor över hela landet. Vi är byggnadsantikvarier, kulturgeografer, samhällsplanerare, husbyggnadsingenjörer, restaureringstekniker, konstvetare och arkeologer, och har ett nära samarbete med övriga teknikområden på WSP. Vårt mål är att värna, stärka och utveckla kulturvärden och se till att dessa är en del av den hållbara samhällsutvecklingen.