En aktiv förvaltning är nödvändig för att planera en fastighets ekonomi, samt upprätthålla funktion och teknisk standard.