Geoenergi

Geoenergisystem är resurseffektiva, ekonomiskt fördelaktiga samt miljövänliga. Geoenergi innebär att jord, berg, yt- eller grundvatten används för att utvinna värme och kyla. Det går även att aktivt lagra stora mängder värme och kyla för senare användning.