Hållbarhetsanalys av solpaneler

WSP har genomfört en hållbarhetsanalys av solpaneler, för att utreda panelernas påverkan på klimat och social hållbarhet.Plats

  • Sverige

Projektstatus

  • Avslutat