Solenergi

Den ökade elektrifieringen genom omställning till fossilfri fordonsflotta, liksom ökade utmaningar med att tillgodose momentant energibehov ger utmaningar till vårt energisystem.Tre steg i processen: Förarbete, Projektfas och efterarbete.

Utredningar

I tidiga skeden ger vi en bild av möjligheter att utnyttja solenergi. I förstudier utreder vi hur stor del av en byggnads tak- och fasadyta som kan utnyttjas för utvinning av solenergi och föreslår lönsam dimension på anläggningar. Vi gör skugganalyser...

Upphandling och beställarstöd

Vi projekterar, upprättar förfrågningsunderlag baserat på förstudier, gör anbudsförfrågningar, genomför anbudsutvärderingar och upprättar avtal. Vi erbjuder uppföljning av anläggningars prestanda samt erbjuder...

Solkarta för investeringsbeslut och strategisk planering

För att underlätta investeringsbeslut kartlägger vi solenergipotentialen för hela stadsdelar och områden. På så sätt skapar vi en solkarta. WSP har utvecklat en applikation för visualisering och delning... 

Besiktningar

Inom solenergiteknik erbjuder WSP besiktningar av solcellsanläggningar för överlämning liksom due diligence inför försäljning av en fastighet. Kunden får ett expertutlåtande och värdering av anläggningens status och sammansättning.

Bil laddas med elektricitet.

Innovationer inom solteknik

Ständig utveckling och innovationer inom tekniken, av applikationer samt implementering möjliggör nya användningsområden och systemlösningar. Vi följer utvecklingen och tillsammans med våra kunder driver och initierar...

Miljöstöd för etablering av solcellsanläggningar på mark

Vi har den breda kompetens av expertkunskaper som behövs för att driva processer för etablering av solcellsanläggningar på mark. WSP hjälper kunder med att upprätta tillstånd, driva...

Kopplat till klimatutmaningarna står fastighetsbranschen liksom vårt energisystem inför stora förändringar. Solcellsanläggningar kopplat till energilager möjliggör en ny nivå av självständighet liksom viktiga pelare i aktörers hållbarhetsarbete. I samband med solcellsmarknadens tillväxt och utveckling av applikationsområden har WSP utvecklat tjänster inom bl.a. strategisk rådgivning, miljöutredningar, CSR, projektering, projektledning och besiktning kopplat solcellsprojekt.
Charlotta Winkler Technical director solar energy

Mer lönsamt att investera i solenergi för fastighetsägare

Den 1 juli 2021 höjdes gränsen för hur stor installerad effekt som befrias från skatt – från 255 kW till 500 kW. Charlotta Winkler, WSPs solenergiexpert välkomnar beskedet, men menar att gränsen borde tas bort helt.

Möjligt att öka takten i utbyggnaden

Möjligheter för solenergin att bidra till energiomställningen genom fastighetsbranschen

Det stora intresset för solenergi, egenförsörjning och delaktighet i energiomställningen till förnybara energikällor gör att fastighetsbranschen nu ställs inför nya utmaningar, och tydligt är att det finns en rad administrativa hinder. 

Goda möjligheter för solenergi

Batterilagring och decentraliserad förnybar elproduktion – en del av framtidens energiekvation

Den allt större andelen förnybar energi och den effektbrist vi ser i vissa regioner ställer nya krav på energisystemet, där lagring blir en allt viktigare pusselbit.

Batterier kan vara en lösning

Hållbar implementering av innovationer i samband med energiomställningen

Tydliga politiska riktlinjer och beslut som kopplas till planer för implementering är viktiga delar för att uppnå en omställning till ett fullt ut hållbart byggande samt för att implementera nya koncept och system för vår energiförsörjning.

Omställning som ställer krav

Innovation i byggprocesser möjliggör implementering av solenergisystem i nya och befintliga byggnader

Solenergibranschen går för högtryck och det ger oss utrymme för innovation och nya idéer. Det handlar om att implementera befintlig teknik på rätt sätt, vid rätt tillfälle och genom rätt aktör.

Ny standard utifrån kunskap