Hållbar implementering av innovationer i samband med energiomställningen

Tydliga politiska riktlinjer och beslut som kopplas till planer för implementering är viktiga delar för att uppnå en omställning till ett fullt ut hållbart byggande samt för att implementera nya koncept och system för vår energiförsörjning.

Byggnad med solcellsanläggning, sedd från sidan

Implementering av solcellsanläggningar påverkar olika aktörer i flera led.


Skribent

Charlotta Winkler
Technical director solar energy
Sverige

Skribent

Jan Ottosson
Sektionschef Brand & Risk
Sverige