Hållbarhet och miljö

Att agera som en hållbar och ansvarsfull aktör i vårt samhälle, såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt, är självklart för de flesta företag världen över idag. Som samhällsutvecklare har vi på WSP ett stort ansvar i att bidra med vår kunskap och expertis. Vi bidrar med strategisk rådgivning inom alla delar av hållbarhetsfrågan samt analyserar, mäter och följer upp våra uppdragsgivares projekt och dess påverkan på miljö och samhälle.