ESG - Hållbar omställning

Det pratas om grön omställning, transformation och ESG, men vad är det egentligen? Dessa begrepp används när vi pratar om övergången till hållbar ekonomi. Med det menas tillväxt som inte bygger på överkonsumtion och överexploatering av naturresurser, utan på klimatsmarta lösningar med hänsyn tagen till bland annat biologisk mångfald och cirkulära affärsmodeller med schyssta villkor, genom grundläggande mänskliga rättigheter.