Med Environmental Due Diligence (EDD), Teknisk Due Diligence (TDD) och ESG Due Diligence identifierar vi tekniska, juridiska, kommersiella och hållbarhetsmässiga risker inför förvärv såväl som avyttring av fastigheter och företag.