WSP har stöttat Kemira Kemi AB brett i frågor kopplade till miljö under 30 år. Vårt arbete har bland annat bestått av att genomföra periodiska besiktningar, miljöutredningar kopplade till ISO 14001, tillståndsprövningar, riskanalyser, transportredovisning, och säkerhetsrapport men även projektledning, strategisk rådgivning och miljöjuridisk rådgivning.Plats

  • Helsingborg

Uppdragsgivare

  • Kemira Kemi AB

Projektstatus

  • Pågående