Industri

WSP har de discipliner som krävs för ett industriprojekt, exempelvis process, bygg, el, rör, mekanik, automation, VVS, brand och risk samt miljö. Från inledande studier via förprojektering och detaljprojektering, projektledning och driftsättning tillhandahåller WSP sektorsövergripande teknik, tekniska tjänster och projektledningstjänster under projektets alla faser. Vi tar också ansvar för alla delar i ett så kallat EPCM- (Engineering, Procurement and Construction Management) projekt.Stora maskiner som används inom gruvindustrin


Metall där ljuset reflekteras


Pappersmassa i närbild


Medicin i form av tabletter i närbild


Glasflaskor som står på transportband för att fyllas på med dryck


Insidan av industri med mängder av rör