Boliden Rönnskär i Skellefteå är ett av världens mest effektiva kopparsmältverk. Nu ska produktionen bli ännu mer effektiv genom att restprodukterna, stoftet från de olika processerna vid Rönnskär, tas om hand och processas ytterligare i en ny lakningsanläggning. Därmed utvinns mer metall samtidigt som man minskar materialet som behöver deponeras. 
 Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Boliden
img-Lakverket

Foto: Boliden.