En olycka under mark kan potentiellt få mycket stora konsekvenser, vilket medför att säkerheten har extra hög prioritet när nya tunnlar och överdäckningar ska byggas. Särskilt höga krav ställs på projektets riskhantering. Riskhantering i komplexa tunnelprojekt och brandskydd av tunnlar är specialistområden inom WSP. Vår roll är att hjälpa partners, beställare och kunder planera och bygga en så trygg, trevlig, säker och välfungerande tunnelsäkerhet som möjligt.