I Rönnskär utanför Skellefteå, har WSP hjälpt till med att säkerställa en säker deponering av restavfall från smältverket. Ett förvar utformat djupt under berggrunden som är tänkt att hålla i minst 3 000 år.

Plats

  • Rönnskär, Skellefteå

Uppdragsgivare

  • Boliden

Projektstatus

  • Pågående
En hydrogeologisk modell framtagen i programvaran FracMan®.