Grundvatten och hydrogeologi

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser och tillgången till rent vatten i kranen är en självklarhet för många. Ungefär hälften av Sveriges dricksvattenförsörjning kommer från grundvatten, andra hälften kommer från ytvattenförekomster. Det är viktigt att vattentillgångar skyddas och nyttjas på ett hållbart sätt för att samhällets ökande behov ska kunna tillgodoses långsiktigt. WSP har lång erfarenhet av hydrogeologiska undersökningar, infrastrukturprojekt och tillståndsansökningar kopplat till grundvatten.

Utredning av grundvatten

Mätning av grundvatten

Vy Stockholm med bilväg, skog och byggnader

Bergtäkt

Grundvattenrör

Foto på anläggning för bergvärme