WSP har fått i uppdrag att beskriva effekterna på den marina miljön och mänskliga intressen inom svensk ekonomisk zon av en optisk fiberkabel mellan Sankt Petersburg och Kaliningrad.Plats

  • Östersjön

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2019 (avslutat)
img-optisk-fiberkabel-2

Översiktskarta över föreslagen kabeldragning.

img-optisk-fiberkabel-1

Skyddade områden i närhet till kabeldragningen.