Järnvägar och kollektivtrafik

Kollektivtrafik är inte bara ett transportmedel: det är ett samhällsbyggande verktyg. Kollektivtrafiken påverkar investeringsbeslut och främjar ekonomisk utveckling och förnyelse.