Klimatoptimerat byggande av betongbroar – råd och vägledning

Ett aktivt och medvetet klimatarbete i samverkan mellan alla aktörer i värdekedjan har visat sig kunna reducera klimatbelastningen från en vanlig plattrambro med i storleksordningen 50 procent. Den branschgemensamma studien Klimatoptimerat byggande av betongbroar – Råd och vägledning beskriver åtgärder och potential för att realisera klimatgasreducering i anläggningsbranschen, med fokus på betongbroar.Uppdragsgivare

  • SBUF, Trafikverket, Skanska, NCC, Celsa Nordic, Cementa, Thomas Concrete Group, Strängbetong, RISE CBI Betonginstitutet

Projektstatus

  • Klart
Antal plattrambroar i Sverige
5 700 5 700
Besparingspotential klimatgasutsläpp
>50% >50%
Nödvändighet samverkan i leverantörskedjan
100% 100%