WSP arbetar med trafikanalyser åt många olika aktörer i Sverige. Vi hjälper våra kunder att utforma framtidens transportsystem så att det blir tillgängligt, säkert, hållbart och effektivt. Vår kompetens omfattar alla transportslag – bil, tåg, flyg, sjöfart, kollektivtrafik, gång och cykel samt interaktionen mellan de olika trafikslagen.