I uppdraget togs en interaktiv karta fram där trafikanter och närboende kan lämna synpunkter på korsningen. Webb-kartan har byggts med Leaflet JS och utnyttjar Google satellitbild som en bakgrund. Plats

  • Danderyd

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2020–06
img-Dialogkarta

img-kommentar