Strandpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla

Uddevalla har en lång historik av översvämningar, staden ligger lågt och är byggd på dy och lera. Med ett förändrat klimat väntas ytterligare stigande havsnivåer och därför har det blivit nödvändigt att skapa skydd mot översvämningar. WSP fick förtroendet att ta fram en handlingsplan för centrala Uddevalla med målet att skapa översvämningsskydd som är två meter högre än tidigare utan att bygga murar och skyddsvallar. 

Plats

  • Uddevalla, Sverige

Projektstatus

  • Klart