Att bryta berg, naturgrus, sand och torv är en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap Miljöbalken. Miljölagstiftning och nationella miljömål ställer höga krav på handlingar för tillståndsansökningar och egenkontroll av täkten. Behovet av materialet måste tydliggöras, liksom att den valda platsen är den för ändamålet bäst lämpade. WSP har lång erfarenhet inom alla typer av tillståndsansökningar och utredningar.