Biologisk mångfaldsplan för täktverksamhet i Skåne

Tack vare en biologisk mångfaldsplan kan ekologiska värden beaktas samtidigt som samhällsviktig infrastruktur utökas.

Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Swerock

Projektstatus

  • Avslutat