Habitatsinventering Natura 2000, Flygskjutmålet Hammaren, Vättern

WSP fick i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en dropvideoundersökning i området med fokus på identifiering och avgränsning av marina Natura 2000-naturtyper, habitat och naturvärden. 

Plats

  • Grundsundakusten, Västernorrlands län

Projektstatus

  • 2017–2018 (avslutat)