Återbruk

En av samhällets största avfallsströmmar kommer från bygg- och rivningsavfall och därför är återbruk är en viktig del i ett hållbart samhälle. Genom en cirkulär byggprocess minskar bygg- och rivningsavfallet samtidigt som hållbarheten i byggbranschen ökar. Genom att ta tillvara på bygg- och installationsprodukter och återanvända dem i projekt minskar man behovet av nya produkter och minskar därmed klimatbelastningen.