Vi måste vänja oss vid att behålla det som har många år kvar

Vätterhem i Jönköping har höga ambitioner om att vara klimatpositiva till år 2040 och ett av etappmålen tills dess handlar bland annat om att verka för ett ökat återbruk inom fastighetsbeståndet.

Som fastighetsägare handlar det mycket om att våga och att utmana organisationen men som slutkonsument behöver vi också vänja oss vid det vackra i återbrukat material. För entreprenörerna behöver det också göras enkelt och för att sätta återbrukspotentialen i ett sammanhang för just Vätterhems entreprenörer, så bedömde vi överskådligt de återbrukbara produkterna i relation till parametrarna återbrukspotential samt klimatpåverkan.
Gustav Johansson Miljö och hållbarhetskonsult