Naturvärdesinventering i Natura 2000-områden på svenska västkusten

WSP har under 2018 genomfört en större naturvärdesinventering i ett Natura 2000-område på svenska västkusten.

Plats

  • Svenska västkusten

Projektstatus

  • 2018–2019 (avslutat)