Vid val av lokalisering av en våtkemisk anläggning för LKAB erfordras en grundlig lokaliseringsundersökning där transporter av råmaterial och insatsvaror till samt förädlade produkter ut från anläggningen beaktas. Viktiga perspektiv att ta hänsyn till är kostnader, tid för genomförande och industriell synergi.Plats

  • Luleå

Uppdragsgivare

  • LKAB Minerals

Projektstatus

  • Klart
Industribyggnader från ovan.