I uppdraget gjordes beräkningar av vattenvolymer lagrade i magasinen av Indalsälven och Ångermanälven mellan dämningsgräns (DG) och dammkrönet (DK) i decimeterintervaller.Plats

  • Indalsälven, Sverige
  • Ångermanälven, Sverige

Projektstatus

  • 2017–10 – 2017–12 Indalsälven; 2020–01 – 2020–03 Ångermanälven
Flödesdiagram för volymberäkningar.

Flödesdiagram av metoden för volymberäkning.

img-niva-dg-dk