Incitament för intermodala transporter – Styrmedel och åtgärder

Trafikanalys har fått i uppdrag av regeringen att analysera behovet av att främja intermodala godstransporter och hur det kan ske (N2018/04589/TS). WSP fick en del i uppdraget där syftet var att kartlägga, beskriva och analysera relevanta styrmedel och åtgärder som andra länder tillämpar för att öka incitamenten att välja järnvägstransporter och sjöfart.Plats

  • Sverige

Uppdragsgivare

  • Trafikanalys

Projektstatus

  • Klart