Klimatkrav, konsekvensanalys och kontrollstation

Under de senaste åren har klimatarbetet i infrastrukturprojekt haft stort fokus inom Trafikverket. Växthusgasutsläpp från byggande, drift och underhåll av infrastruktur är utsläpp som Trafikverket har stor möjlighet att påverka, och där arbetar man bland annat med styrande riktlinjer samt utveckling av tekniska regelverk, verktyg och modeller. WSP har varit ett viktigt stöd åt Trafikverket i arbetet med utveckling, implementering och analys av klimatkrav på infrastrukturprojekt ur ett livscykelperspektiv. Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Utvärderingen i Kontrollstation pågår nu, förstudie och konsekvensanalys avslutade