Naturtyper och habitat vid Grundsundakusten

WSP fick i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en dropvideoundersökning i området med fokus på identifiering och avgränsning av marina Natura 2000-naturtyper, habitat och naturvärden. Plats

  • Grundsundakusten, Västernorrlands län

Projektstatus

  • Avslutat
img-Potentiell-forekomst-av-Natura-2000-naturtyper-inom-inventeringsomradet
img-Blamusslor-pa-hall-vid-ca-19-m-djup
img-Diverst-samhalle-av-fintradiga-alger