Avlägsnande av spökgarn

WSP har på uppdrag av WWF Tyskland gjort en miljöbedömning av metoder för avlägsnande av spökgarn.

Plats

  • Östersjön

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • 2017–2018 (avslutat)