Täby kommun är inne i en intensiv expansionsfas. Eftersom kommunen växer måste den också förberedas för en ökad befolkning och fler verksamheter. Samhällsutvecklingskontoret fick under 2018 i uppdrag att ta fram en plan för ökad framkomlighet med syftet att fungera som ett arbetsredskap för hållbar tillväxt och utveckling. I denna ingår en kartläggning av godstransporterna i kommunen samt en analys kring vilka behov framtida planer inom kommunen kommer att generera.

Plats

  • Täby

Uppdragsgivare

  • Täby kommun

Projektstatus

  • Klart