WSP erbjuder ett digitalt verktyg för att sammanställa, följa upp och presentera efterlevnad av svenska och internationella lagar. Genom att identifiera, kontrollera och bevaka lagstiftning vägleder vi våra kunder inom miljö, arbetsmiljö, livsmedel och samhällsansvar. Idag har vi, med vårt globala nätverk av miljöspecialister och jurister, lagbevakning i över 100 länder på alla kontinenter.