EU-taxonomin för hållbara investeringar

Den 1 januari 2022 började EU:s taxonomiförordning att gälla. Syftet med EU:s taxonomi är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.